Sailing Asterix

let's sail

Caribbean

Where are we

0
Nautical miles

בסירה קטנה וישנה עזבנו את הכול ויצאנו להפליג בעולם.
יצאנו מהארץ ואנחנו מפליגים מערבה עד שנחליט שהגיע הזמן לחזור.

החלטנו לשתף את המסע כי אנחנו יודעים שיש עוד הרבה כמונו, שרוצים לחיות אחרת, בים או ביבשה.

בין אם לא הפלגתם מעולם או שאתם שייטים ותיקים, אנחנו מקווים שהסיפור שלנו יעשה לכם חשק ומי יודע… אולי עוד נפגש בין הגלים.

Atlantic Crossing live-tracking

rope, knot, tied
יומן המסע

המקומות, הסיפורים וההרפתקאות שבדרך...

sail, sailing, ropes
החיים על סירה

איך התחלנו? , התהליכים, האתגרים ומה חשוב להבין...

rope, boat, sailing
הצד הטכני

קניית סירה, תחזוקתה וכל מה שטוב לדעת...

VLOG

הסיפור שלנו בסרטונים...