Sailing Asterix

יומן מסע

Kastellorizo, Megisti, Meis קסטלוריזו, אולי השם הכי נפוץ, הוא דווקא …

יש לנו כרטיס בכיוון אחד. הפעם אנחנו יוצאים כדי לא לחזור... עברנו את כל הדרך, אבל שכחנו פרט אחד קטן. קורונה.

מי הוא סקיפר טוב? האם אני סקיפר טוב? אחרי מה שקרה …

נכתב על ידי: נוגה רץ Facebook בוגרת תואר במדעי הים …

לפעמים חלומות מתגשמים לא הרבה אנשים זוכים להגשים חלום. בתקופה …

בערך לפני חמש שנים הגעתי לנקודה שבה הבנתי שאני רוצה …